IDEGRUNDLAG FOR BOG OM GUITARBYGNING

Idegrundlag for bog om guitarbygning Jeg har bygget en del guitarer efterhånden, udelukkende elektriske. Så nu påtænker jeg at skrive en bog om det at bygge en guitar selv. Den skal indeholde teorien bag, gode råd m.m.

I bogen vil jeg beskrive fremstillingen af en guitar, som læseren selv kan bygge med efter anvisningerne. Eller også kan læseren lave en efter sit eget design, men stadig følge anvisningerne kapitel for kapitel. Jeg vil tilstræbe, at den kan fremstilles ud fra et minimum af udgifter til værktøj, da fremstilling af mange hjælpeværktøjer også skal beskrives i bogen, men på en måde, hvor læseren opnår et godt resultat.

Med bogen ville læseren være udrustet til at komme i gang med at bygge guitarer på hobbyplan og selv komme videre. Brug af computer til beregning og design vil også gennemgås, samt internettets muligheder for at finde materialer osv.

Bogen vil indeholde fotos, tegninger og illustrationer, jeg selv fremstiller. Bogen vil henvende sig til folk, der gerne vil kaste sig ud i nye opgaver og er vant til at bruge hænderne.

Kapitelopbygningen kunne være:


Jeg regner med, at bogen vil blive på 110-160 sider i et format, der er lidt mindre end A4. Prisen vil ligge på ca. 250 kr.

Inden jeg går i gang, vil jeg undersøge, hvordan interessen er for sådan en bog på dansk. Læsergrundlaget er nok meget lille, men det er heller ikke meningen, jeg skal leve af det, men komme ud med de spørgsmål jeg tit får.

Jeg vil også sælge værktøj til læseren, som jeg importerer fra USA, som en læserservice. Meget specialværktøj kan være svært at få i Danmark. Det samme gælder træ til gribebræt, krop, hals osv. Dette vil jeg også være behjælpelig med at anskaffe.

Hvis du kunne forestille dig, at du kunne få lyst til at købe bogen, så skriv gerne noget om det i min gæstebog. - "god ide" eller "den skal jeg ha'" er nok, men forslag og ideer er også meget velkomne.

Jens H

Fræsning, Indlæg, Skærmning, Design og Praktisk udførelse
JEH Guitars - Made in Denmark